Bezpieczeństwo

Dodane: 08-12-2014 07:56
Bezpieczeństwo Bezpieczna i wydajna praca jest bardzo ważna w każdej firmie. Dlatego warto przeczytać o szkolenia bhp warszawa w moim poradniki. Zapraszam.

Zapobieganie wypadkom

Już kiedyś pisałem na temat wypadków przy pracy i wspomniałem o...tym, że szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy zmniejszają ich prawdopodobieństwo. Dzieje się tak dlatego, że człowiek, który dobrze zna ryzyko występujące na swoim miejscu pracy nie będzie dokonywał ryzykownych rzeczy.

Już nawet szkolenia online poprawiają bezpieczeństwo. Oczywiście pod warunkiem, że materiały szkoleniowe są opracowane profesjonalnie. Oczywiście takie szkolenie musi być prowadzone przez uprawnioną firmę bhp.

Na straży przestrzegania przepisów bhp stoi Państwowa Inspekcja Pracy. Oczywiście jeśli szkolenia bhp zostaną przeprowadzone przez internet ale ze spełnieniem powyższych wymogów zakończą się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Czyli po prostu poświadczenia odbycia szkolenia i uzyskania niezbędnej wiedzy. Takie certyfikaty są akceptowane przez PIP na równi z tymi uzyskanymi w standardowych szkoleniach.


Z narzędziami

W obecnym artykule chciałbym omówić nieco inny temat niż zwykle. Zazwyczaj pisałem o sprawach szkoleń bhp w firmach, tym razem postanowiłem napisać coś z własnego doświadczenia.

W dzisiejszych czasach dostępne są liczne narzędzia elektryczne, umożliwiają one szybkie i łatwe wykonanie różnego rodzaju prac. Chyba największy asortyment narzędzi elektrycznych stanowią te wykorzystywane na budowie i remoncie. Ich wykorzystanie przyspiesza i ułatwia prace, nawet w rękach kompletnego amatora. Jednak może wiązać się z kilkoma niebezpieczeństwami.

Pierwszym niebezpieczeństwem (którego nie ma opisanego w instrukcjach) jest problem obciążenia elektrycznego przewodów. Trzeba pamiętać, że każde narzędzie elektryczne pobiera określoną moc podczas pracy a jeśli podłączymy kilka narzędzi do jednego przewodu o niewielkiej grubości może się to skończyć nie tylko ich nieprawidłową pracą spowodowaną spadkami napięcia ale i uszkodzeniem samych narzędzi jak i przewodu. Pół biedy jeśli zadziałają bezpieczniki ale tak czy inaczej pozostaje możliwość porażenia prądem lub zapalenia się w wyniku zwarcia.


BHP na budowie

Do tej pory pisałem o bhp raczej w odniesieniu do prac biurowych, administracyjnych i tym podobnych, mało niebezpiecznych zawodach. Teraz chciałbym poruszyć temat chyba wręcz kojarzący się z wypadkami przy pracy.

Oczywiście chodzi o bhp na budowie.

Praca na budowie, zwłaszcza w naszej ojczyźnie W aspekcie bezpieczeństwa, nienajlepiej się kojarzy. Na szczęście, najgorsze w tej kwestii, minęło razem z epoką. Teraz firmy budowlane dbają o bezpieczeństwo pracowników. W nieciekawej sytuacji są pracownicy zatrudniani na czarno. To właśnie tacy ludzie bardzo często ulegają niebezpiecznym wpadkom.

Na placu budowy zasadniczo każda praca jest potencjalnie niebezpieczna. Począwszy od wszelkich prac na wysokościach, prac na rusztowaniach, przy budowie konstrukcji dachów. Niestety często zdarza się, że wypadki przy takich działaniach kończą się śmiercią lub kalectwem. Dlatego konieczna jest wzmożona ostrożność i bardzo gruntowne przeszkolenie osób wykonujących takie prace. Nie wolno zapominać, że upadek nawet z kilku metrów może zakończyć się poważnymi uszkodzeniami ciała, a nawet śmiercią. Kask może okazać się niewystarczający!.

W następnym tekście postaram się omówić inne aspekty pracy na budowie w zakresie bhp.


Narzędzia elektryczne

W jednej z notek pisałem o bezpieczeństwie pracy z elektronarzędziami. Dziś chcę poruszyć jeden ważny a często pomijany aspekt - hałas. To fakt, że przy pracy niektórych narzędzi poziom hałasu jest zaledwie drażniący, jednak i to na dłużą metę może zaszkodzić.

Przytoczę przykład jednego z popularnych narzędzi - heblarki / struga elektrycznego. Narzędzie służy do heblowania/wyrównywania powierzchni drewnianych. Można je zaliczyć do narzędzi stolarskich.

Strug elektryczny działa na dość prostej zasadzie. Posiada on wał obrotowy z zamocowanymi ostrzami, silnik elektryczny za pośrednictwem pasa lub pasów napędowych przekazuje obroty na wał. Zależnie od modelu struga i jego mocy prędkość obrotowa wału jest różna, aczkolwiek zawsze są to bardzo duże prędkości. Przekraczające 5000 obrotów na minutę.

To właśnie ten wał z ostrzami jest częścią obrabiającą drewno. Wykonuje się to poprzez przesuwanie struga po powierzchni obrabianego drewna. Jak można się domyślić urządzenie to należy do bardziej niebezpiecznych. W tej notce chcę się jednak skupić na innym aspekcie - na hałasie. Ta maszyna hałasuje straszliwie - jest to jakieś 130 dB. Taki hałas może uszkodzić słuch. Wiem, że w warunkach domowych mało kto o to dba - aczkolwiek w tym przypadku ochronę słuchu uważam za konieczną.

Więcej w kolejnych notkach. Pozdrawiam i życzę bezpiecznej i komfortowej pracy.


BHP

Pisałem już o bhp w zakresie różnych dziedzin i zawodów. Dziś zamierzam poruszyć temat z zupełnie innej strony. Będę pisał o środkach ochronnych.

Oczywiście podstawową i najistotniejszą rzeczą jest dobre przeszkolenie w zakresie bhp na danym stanowisku pracy. Bez tego reszta może nie wystarczyć, bo po prostu osoba wykonująca pracę, może nie wiedzieć, jak i kiedy użyć środków ochrony i jakich zagrożeń unikać.

Podstawowymi środkami i najczęściej spotykanymi, są te chroniące ciało pracownika przed zagrożeniami uszkodzeń fizycznych. Większość pracowników budowlanych nosi kaski ochronne - jest to tak oczywiste, że taki pracownik kojarzy się już z panem w kasku. Niby nic, ale taki kask potrafi oszczędzić wielu konsekwencji, a nawet uratować życie - na przykład jeśli komukolwiek na rusztowaniu wypadnie młotek i spadnie na głowę kolegi na dole.
Kolejnym środkiem ochrony są rękawice robocze - stosowane bardzo powszechnie. Mimo pozorów są bardzo ważne, bo nie tylko chronią dłoń przed uszkodzeniem, ale i umożliwiają długotrwałą pracę w komfortowych warunkach - w rękawicach trudniej jest dorobić się bolesnych odcisków. Używali ich już średniowieczni rycerze - dzięki rękawicom używanie mieczy i toporów, nie było tak wyczerpujące i trudne.

Ostatnio bardzo często spotykanym środkiem ochronnym są jaskrawe, odblaskowe kamizelki. Dzięki nim operatorzy maszyn i kierowcy samochodów mogą łatwo odrzec kolegów - to zapobiega wielu wypadkom.