Pulsar BHP

Prowadzenie firmy zatrudniającej pracowników niesie ze

Pulsar BHP Prowadzenie firmy zatrudniającej pracowników niesie ze sobą wele wymagań prawnych.
Jednym z obowiązków pracodawców jest ochrona zdrowia oraz życia zatrudnionych osób.
Pracodawcy są zobowiązani do okresowego i powtarzalnego organizowania szkolenia BHP swoim pracownikom. Takie szkolenia mogą odbywać się także.

Widok do druku:

Pulsar BHP