Czy można zadbać o bhp w niedzielę nie handlową?

ś część większego kontraktu. Podobnie jest z ciążącymi na formie obowiązkami jako pracodawcy. Jednym z tych obowiązków jest organizowanie szkolenia bhp

Czy można zadbać o bhp w niedzielę nie handlową? obsługa bhp bydgoszcz

Firma bhp jako podwykonawca obowiązków pracodawcy

Zlecanie części działalności firmy na zewnątrz nie jest nowym zjawiskiem. Często bywa tak, że firma zleca swoim podwykonawcom jakąś część większego kontraktu. Podobnie jest z ciążącymi na formie obowiązkami jako pracodawcy. Jednym z tych obowiązków jest organizowanie szkolenia bhp