wagi sklepowe bielsko

Poradnik na temat wag do sklepu

Czy drukarka fiskalna to to samo co kasa fiskalna?

Drukarka fiskalna ? urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT). Informacje techniczne W odróżnieniu...od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie (bez podłączenia do komputera) i jej zadanie polega jedynie na rejestracji oraz wydruku paragonów.

Wchodzi w skład komputerowych systemów sprzedaży (np.

kas POS). Do rejestracji paragonu na drukarce fiskalnej można użyć dowolnego programu komputerowego potrafiącego sterować drukarką przy pomocy złącza RS-232 lub USB.

Programy korzystające z drukarek fiskalnych nie muszą mieć homologacji, a protokół komunikacyjny jest jawny i dostępny zwykle na stronach WWW producentów drukarek. Modele obecnie posiadające homologację do pracy w Polsce stosują port RS-232 jako główne medium komunikacyjne.

Porty USB są skonfigurowane w ten sposób, że w systemie są widoczne jako RS-232 (wirtualne porty szeregowe). Drukarki fiskalne w Polsce Każdy sprzedający, którego przychody przekroczyły graniczną wartość określoną przez Ministerstwo Finansów, jest obowiązany do rejestracji sprzedaży detalicznej przy pomocy kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Drukarka fiskalna drukuje paragony fiskalne dla klientów oraz, na rolce kontrolnej ich kopie przeznaczone do archiwum.

Wydrukowany paragon fiskalny musi być po sprzedaży wręczony klientowi. Kopie zachowane na rolkach kontrolnych muszą być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad taką zmianą prawa, aby kopie dokumentów mogły być przechowywane w postaci elektronicznej. Po zakończeniu każdego dnia sprzedaży, użytkownik ma obowiązek wykonać na kasie tzw.

raport dobowy fiskalny.

Podczas wykonywania tego raportu, całodzienny utarg zostaje trwale zapisany w niekasowalnym module fiskalnym drukarki.Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarka_fiskalna

O budowie wagi

wagi sklepowe bielsko
Budowa wagi elektronicznej z mechanizmem Waga elektroniczna różni się nieco od pospolitej wagi mechanicznej lub sprężynowej, aczkolwiek wykorzystuje ona jej podstawowe założenia techniczne.

Waga mechaniczna (dźwigniowa) skonstruowana jest w taki sposób iż do ważenia potrzebny jest wzorzec masy, który obecny jest przez cały czas na jednej z szal.

Na drugiej szali umieszcza się przedmioty których masę chcemy ustalić.
W przypadku nowoczesnych systemów wyznaczania masy (wag elektronicznych) do dyspozycji mamy tylko jedną szalkę. Konstrukcja: nośnia ładunku (może nią być mała szalka, większa platforma, zbiornik etc.
etc.) mechanizm wraz z siłownikiem i systemem zawieszek oraz cięgieł odważniki do kalibracji wewnętrznej płytka przetwornika cyfrowo-analogowego (A/D) płytka główna wraz z wyświetlaczami klawiatura oraz zestaw złącz do komunikacji z komputerem itp. poziomica Mechanizm i zasada działania wagi bez mechanizmu waga ma ramę stanowiącą konstrukcję wagi na ramie umocowany jest przynajmniej 1 przetwornik pomiarowy (eng: load cell, może to być przetwornik tensometryczny, przetwornik indukcyjny, przetwornik kamertonowy3 lub inny rodzaj przetwornika) na przetwornikach jest osadzona nośnia wagi (może nią być mała szalka, większa platforma, zbiornik etc.
etc.), na której umieszczamy ładunek (lub ładunek jest umieszczony przez urządzenie podające), po położeniu przedmiotu na nośni wagi, w wyniku działania siły ciężkości następuje odkształcenie przetwornika pomiarowego, w wyniku nacisku i odkształcenia przetwornika następuje zmiana jego właściwości elektrycznych (w przypadku tensometrów - zmiana oporu), w przypadku czujników indukcyjnych zmiana sygnału następuje w wyniku przemieszczenia cewki wewnątrz przetwornika, odpowiednio skalibrowany moduł sterujący wagą (tak zwany "miernik, miernik wagowy" w terminologii norm ang.

"indicator") przelicza zmianę sygnału elektrycznego na przypisaną dla niego wartość masy i podaje wynik ważenia, Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Waga_elektroniczna

O wagach

Waga ? przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. W prostej wadze szalkowej jedną z sił jest ciężar ciała o mierzonej masie, drugą ? ciężar odważników lub inna wyskalowana siła. Z uwagi na konstrukcję rozróżnia się m.in. wagi dźwigniowe, sprężynowe, elektryczne, elektroniczne. Konstrukcja i dokładność pomiaru masy jest zależna od przeznaczenia wagi. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć: wagę kuchenną ? umożliwia pomiar masy danego produktu z uwzględnieniem masy opakowania ? tary wagę sklepową ? w wersji elektronicznej umożliwia ona równoczesne określenie kosztu ważonego towaru, często jest sprzężona z kasą fiskalną, tego rodzaju wagi podlegają kontroli prawnej ze względu na ochronę praw konsumenta wagę sprężynową ? np.
wędkarską wagę samochodową ? często montowaną w jezdni, do ważenia pojazdów, określania nacisku na oś wagę laboratoryjną wagi przemysłowe ? często automatyczne wagi elektroniczne stosowane przy dozowaniu i pomiarze produktów masowych wagę osobową ? stosowaną do kontroli ciężaru ciała osób (np.

w celach medycznych, sportowych). W laboratoriach używa się różnej konstrukcji wag precyzyjnych.

Współcześnie, najbardziej rozpowszechnione laboratoryjne wagi elektroniczne działają poprzez pomiar kąta skręcenia włókna kwarcowego i są tłumione mechanicznie albo pneumatycznie, aby przyspieszyć pomiar. Podział wag laboratoryjnych ze względu na dokładność i nośność: techniczna ? dokładność do 0,1 g, nośność do 10 kg. analityczna ? dokładność do 0,01 g, nośność do 1 kg półmikroanalityczna ? dokładność do 0,001 g, nośność do 1 kg mikroanalityczna ? dokładność do 0,0001 g, nośność do 100 g. ultramikroanalityczna ? dokładność do 0,00001 g lub wyżej ? nośność rzędu do 10 g. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Waga
.

Widok do druku:

wagi sklepowe bielsko