Jeżeli szukasz przemiennika częstotliwości dla siebie lub Twojej firmy, koniecznie odwiedź tą stronę:

Czym jest sterowanie skalarne falowników?

falownik falownik
Sterowanie skalarne falownika charakteryzuje się stałą zależnością U/f.
Algorytmy sterowania skalarnego są dobierane w oparciu o zależności dotyczące stanu ustalonego.

Najbardziej rozpowszechnione są układy sterowania skalarnego w których stabilizacja strumienia uzyskiwana jest na podstawie charakterystyk statycznych u/f = const.

Nastawiane są tylko amplitudy i prędkości kątowe częstotliwości) wektorów przestrzennych napięć, prądów i strumieni skojarzonych silnika indukcyjnego. W tym przypadku występuje spadek mocy wraz ze spadkiem częstotliwości odzwierciedlonej w obrotach silnika.
Prędkość mechaniczna oraz częstotliwość poślizgu nie są kontrolowane precyzyjnie i może to powodować przeciążenia silnika i falownika przez co doprowadzić do wygenerowania błędu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterowanie_skalarne

Wykorzystanie kondensatorów w układach zasilających

W zasilaczach i stabilizatorach napięcia kondensatory pozwalają na podtrzymanie wartości chwilowej napięcia w przerwach pomiędzy kolejnymi impulsami prądu dopływającego z prostownika, ograniczają wahania napięcia i pozwalają na chwilowy pobór prądu o natężeniu znacznie przewyższającym wartość skuteczną lub średnią.

W klasycznych zasilaczach transformatorowych stosuje się najczęściej kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności.

Od kondensatorów przeznaczonych do użycia w obwodach zasilających oczekuje się najczęściej wysokiej pojemności, możliwości pracy w dużym przedziale temperatur, wysokiej wartości napięcia przebicia (ściślej: bezwzględnego utrzymania wartości znamionowej tego napięcia określonej przez producenta) oraz odporności na krótkotrwały pobór prądu o dużym natężeniu.

Nie jest istotna stałość pojemności w czasie ani liniowość charakterystyki: kondensatory te mogą pracować tylko przy określonej polaryzacji, zaś ich izolatory mogą być wykonane z materiałów ferroelektrycznych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondensator

Elektronika, która nie zagraża

Jeżeli zajmujemy się budownictwem to na pewno wiemy, jak ważne w nim jest bezpieczeństwo.

Stanowi ono wartość podstawową, nadrzędną.

Z tej racji warto jest się zastanowić nad tym, jak my sami podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa montując elektrykę.
Jeżeli falowniki są byle jakie, to odpowiedź nasuwa się sama.

Warto jest jednak zrobić porządny rachunek sumienia i dowiedzieć się, które soft starty są najlepsze i co w naszym domu sprawdzi się doskonale.

Takie podejście do życia zagwarantuje nam spokój i poczucie bezpieczeństwa, którego przecież wszyscy pragniemy.
Nie bagatelizujmy zatem spraw tak poważnych.
Niech elektronika w naszym życiu będzie obecna, ale nigdy niezagrażająca.

.

Widok do druku:

falownik