elektryczną)piec izbowy pozostaje w wielu gospodarstwach

naprawa nagrzewnic powietrza naprawa nagrzewnic powietrza
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu gospodarstwach domowych głównym źródł.