Szkolić się z ppoż? Tak czy nie?

stwa i higieny pracy, coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące tego, jak prawidłowo oferować kursy i szkolenia BHP. W ostatnich latach zaszły pewne zmiany w prze