Klinika stomatologiczna Chorzów

O powikłaniach leczenia kanałowego

Klinika stomatologiczna Chorzów
Leczenie kanałowe jest zawsze leczeniem warunkowym i nigdy nie ma 100% pewności, że się powiedzie.
Ze względu jednak na fakt, iż jest to często jedyna metoda uchronienia zęba .