BHP

humoru. Zespół tworzą specjaliści z dziedziny bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz lekarze i ratownicy medyczni, pracujący...w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe nabyte w różnych branżach poparte wyk

BHP kursy bhp warszawa
prowadzimy w sposób profesjonalny nie zapominając, że nawet najtrudniejszy temat można omówić przykuwając uwagę słuchaczy, z zapałem, ilustrując przykładami dodając szczyptę dobrego humoru. Zespół tworzą specjaliści z dziedziny bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz lekarze i ratownicy medyczni, pracujący...w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe nabyte w różnych branżach poparte wykształceniem. Posiadamy także status ośrodka szkoleniowego co umożliwia nam prowadzenie każdego rodzaju szkoleń w dziedzinie bhp, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy i dokumentowanie ukończenia szkoleń drukami

Od rozpoczęcia pracy

Informacje w zakresie obowiązków prawnych szkoleń bhp

Cel okresowych szkoleń bhp jest następujący utrwalenie wiadomości bhp zdobytych w szkoleniu bhp zapoznanie pracowników z obecnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi

Szkolenia okresowe jak określa ustawa powinny zostać przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż pół roku od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Szkolenie dla pracodawcy oraz szkolenie okresowe należy zakończyć egzaminem sprawdzającym wiedzę objętą programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Konieczność okresowych szkoleń bhp wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (Dz. U. 196 poz. 1420) zmieniającym rozporządzenie w dziedzinie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-07-2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).


Ogólnie o bhp

Prawdopodobnie najtańszym i najłatwiejszym sposobem na szkolenia bhp jest odbycie ich w wersji on-line. Na pewno z takiej formy szkoleń mogą skorzystać pracownicy biura.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przypadku pracy biurowej lub po prostu przy komputerze ma spore znacznie, zobacz dlaczego:
Przy pracy przy komputerze krzesło ma najważniejsze zadanie - wiadomo, że od siedzenia przez kilka godzin na źle dobranym krześle nic nam się nie stanie. Ale takie siedzenie i praca dzień w dzień może prowadzić do całkiem poważnych urazów i zwyrodnień. Dobre krzesło do biurka komputerowego powinno mieć profilowane siedzisko z możliwością regulacji wysokości (najlepiej jeszcze kąta pochylenia) oraz znakomicie profilowane oparcie. Oparcie musi porządnie przytrzymywać plecy - jak fotel kierowcy rajdowego. Bez tego można się "połamać". Życzę bezpiecznego używania kompa.

W naszym kraju mamy dość specyficzne prawo dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy ? firmy zatrudniające powyżej 100 osób muszą mieć oddzielnego specjalistę bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydaje mi się, że mniejsze firmy też mają odpowiedni obowiązek. W końcu bardzo dużo firm prowadzących szkolenia bhp oferuje również outsoucing bhp.


BHP obowiązkowe

Zatrudniając nowego pracownika pracodawca musi spełnić wiele wymogów ustawowych. Jednym z wymagań jest szkolenie pracownika w zakresie bhp. Obowiązek szkolenia bhp pracowników zawiera Kodeks Pracy.

W przypadku pracownika, który już wcześniej pracował w naszej firmie i ponownie go zatrudniamy, nie musimy szkolić ponownie.

Założeniem szkoleń bhp jest poznanie przez pracownika zasad i przepisów pracy na stanowisku w naszej firmie. Poznanie zagrożeń i możliwych wypadków na jego stanowisku pracy. Oraz oczywiście poprawienie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Dobrą wiadomością dla pracodawców jest fakt, że mimo zmian podatkowych w roku 2011 szkolenia bhp pozostały zwolnione z vat.